03. marts 2017

Generalforsamling, 14.marts


 
                                                                                                                          
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts kl. 13.00 på Wakeup Copenhagen Borgergade, Borgergade 9, København K.   

                                      
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
01.  Valg af dirigent.
02.  Valg af referent.
03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed.
04.  Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
05   Indkomne forslag (forslag fra bestyrelsen se nedenfor)
06.  Forslag til kontingent.
07.  Valg af formand. 
08.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
 
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Alle i bestyrelsen, minus Lars Dyhr, modtager genvalg. I hans sted foreslår bestyrelsen freelance rejsejournalist Jan Aagaard.
 
09. Valg af revisor og revisorsuppleant. Arne Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Mogens Hansen. Revisorsuppleant Poul Hedemann modtager genvalg. Begge vælges for 1 år ad gangen.
10. Eventuelt.
 
Efter generalforsamlingen uddeles Rejsejournalisternes Rejsepris 2017.
 
Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding til arrangementet nødvendig. På info@rejsejournalisterne.dk senest fredag den 10. marts 2017 kl. 12.
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen       
 
 
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle