21. januar 2016

Generalforsamling i Danske Rejsejournalister

Generalforsamling
 
                                                                                                                          20. januar  2016
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts kl. 10.30 på hotel Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København   

                                      
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
01.  Valg af dirigent.
02.  Valg af referent.
03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed.
04.  Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
05.  Forslag til kontingent.
06.  Valg af formand. 
07.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
 
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Alle i bestyrelsen, minus Lars Johansen, der ikke mere arbejder med rejsestof, modtager genvalg. I hans sted foreslår bestyrelsen freelance rejsejournalist Judith Betak.
 
08. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen.
09. Medlemsforslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 døgn før den ordinære       generalforsamling.
10. Eventuelt.
 
Efter generalforsamlingen er hotellet sponsor ved et lettere frokostarrangement med 3 stk. smørrebrød samt en øl/vand eller et glas vin.
 
Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding til frokosten nødvendig.
 
Tilmelding til foreningens sekretariat: info@rejsejournalisterne dk senest onsdag d. 24. februar 2016 kl.  12.
For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at frokosttilmeldte, der ikke møder op, og som ikke har afmeldt deres deltagelse pr. e-mail senest to dage før - 28.februar - kl. 12, vil blive opkrævet 200 kr. i no show- gebyr.
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen       
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle