14. april 2015

Danskerne ved for lidt om dækningen og for mange tegner ingen forsikring

På billedet ses fra venstre Dan Kjølhede Laursen, Ole Egbjerg Mikkelsen, Ole Ærthøj, Charlotte Bjerregaard, Jørgen Pedersen, Signe Struberga og rejsejournalisternes formand Anne-Vibeke Isaksen. Hun var ordstyrer under debatten.

 

Derfor foreslår chefen for borgerservice i Udenrigsministeriet ambassadør Ole Egbjeg Mikkelsen, at branchen går sammen med det offentlige om en informationskampagne overfor borgerne


Der er mange danskere der ikke tegner en rejseforsikring og endnu flere, der ikke har sat sig ind i hvor og hvor meget det blå sygesikringskort dækker. Nu opfordrer ambassadør Ole Egjerg Mikkelsen, chef for Udenrigsministeriets borgerservice,  til at rejseforsikringsbranchen går sammen med det offentlige  (Udenrigsministeriet og Indenrigs og Sundhedsministeriet) om en oplysningskampagne for at få danskere til at sætte sig ind, hvad det blå sygesikringskort dækker og i øvrigt får danskerne til at tegne en privatrejseforsikring, når de skal ude rejse.
En undersøgelse for nylig foretaget af rejseforsikringsselskabet safeAway viste, at 10 % af de unge ingen rejseforsikring tegner, når de er ude at rejse (det er især packpackers). .Desuden undlod mange pensionister og physisk syge at tegne en rejseforsikring. Undersøgelsen viste også, at knap 30 procent af danskerne tror at det blå sygesikringskort gælder i hele verden, mens fakta, er at det kun gælder i EU landene plus fire fem andre lande i Europa.
Det var blot nogen af de mange informationer om rejseforsikringerne, der kom frem ved Danske Rejsejournalisters paneldebat om rejseforsikringer forleden.  Panelet bestod af specialkonsulent Signe Struberga fra Patientombuddet (Indenrigs og Sundhedsministeriet), ambassadør Ole Egebjerg Mikkelsen, Udenrigsministeriets borgerservice, direktør Jørgen Pedersen fra Falck Global Assistance, direktør Dan Kjølhede Lausen fra Europæiske Rejseforsikring, direktør Charlotte Bjerregaard fra Nordic SOS (SOS International) og direktør i forsikringsselskabet safeAway Ole Ærhøj.
Specialkonsulent Signe Struberga nævnte, at siden det gule sygesikringskort stoppede i august sidste år og blev afløst af det blå kort, var der udlevet 3.5 mio. blå sygesikringskort. Men hun erkendte, at informationen til borgerne om hvad og hvor sygesikringskortet dækkede godt kunne være bedre.                                                                                                                                                                  Ole Egbjerg Mikkelsen fra borgerservice nævnte, at ministeriet gik i gang med en kampagne overfor danske statsborgere bosat i udlandet omkring deres forsikringsdækning, Han nævnte videre, at borgerservice havde et godt samarbejde med forsikringsselskaberne og rigspolitiet omkring service overfor borgere, som kom ud for en skade eller sygdomsforløb i udlandet, og som skulle hjælpes på et eller andet niveau. Men han erkendte, at der var behov for en meget bedre information til danskerne omkring dækningen af deres forsikringer eller hvad det risikerede at koste, hvis de ikke havde tegnet en rejseforsikring. Derfor hans opfordring omkring en fælles informationskampagne sammen med branchen.
Charlotte Bjerregaard mente ikke at det blå sygesikringskort var særligt velegnet som sikkerhed under rejsen, fordi det ikke dækkede ophold på privathospitaler og besøg hos private læger. Og langt den største del af danskerne rejser på ferie til lande uden for de 28 EU lande. Endelig skulle man sikre sig, at der i ens forsikring var tilknyttet en alarmcentral med hjemtransport, ellers kunne det blive en dyr fornøjelse.
Både Dan Kjølhede Laursen fra Europæiske, Jørgen Petersen fra Falck og Ole Ærthøj fra safeAway var enige i, at der manglede information til danskere omkring forsikringsdækningen af det blå kort og at man frem for alt skulle tegne en privat rejseforsikring, inden man rejste ud og så i øvrigt undersøge nøjagtig, hvad den dækkede og sørge for at man var sikret på alle måder, fordi det kunne bliver meget dyrt at komme til skade eller blive syg i et land uden for Europa.  Alle i panelet var enige om, at det var en god ide med en oplysningskampagne. Den skulle dog ikke have form af en skræmmekampagne, men være sorber og alvorlig, men på en humoristisk måde.
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle