24. februar 2015

Generalforsamling i Danske Rejsejournalister


 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10.  marts kl. 10.30 Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København                                                 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
01.  Valg af dirigent
02.  Valg af referent
03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed
04.  Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser
05.  Forslag til kontingent
06.  Valg af kasserer 
07.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
 
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Alle i bestyrelsen, der er på valg, modtager genvalg.
 
08. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen.
09. Medlemsforslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 døgn før den ordinære
      generalforsamling.
11. Eventuelt.
 
Efter generalforsamlingen giver kommunikationschef for The Rezidor Hotel Group, Angelica Montez de Oca, en kort orientering om hotelkæden, og hvad den kan tilbyde rejsejournalister. Afslutningsvis er hotellet været ved et let traktement.(vin og øl for egen regning)
 
Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding  nødvendig.
 
Tilmelding til foreningens sekretariat: info@rejsejournalisterne dk senest onsdag d. 4. marts 2015  klokken 12.
For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at frokosttilmeldte, der ikke møder op, og som ikke har afmeldt deres deltagelse pr. e-mail senest to dage før - 8. marts - kl. 12, vil blive opkrævet 200 kr. i no show- gebyr.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen                     
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle