07. april 2014

Nyt medlem af bestyrelsen

Nyt medlem af bestyrelsen
Ved generalforsamlingen for nylig i Danske Rejsejournalister fik foreningen et nyt bestyrelsesmedlem. Peter Fredberg havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg og i hans sted forslog bestyrelsen  valg af  Lars Guldberg Dyhr, Dyhr Media i Ansager i Jylland, som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev valgt.
Formanden vælges i lige år og var derfor på valg. Anne-Vibeke Isaksen blev genvalgt enstemmigt.  
Valg til kasserer sker i ulige år. Aage Krogsdam var derfor ikke på valg. Der var også genvalg af Lars Johansen, Flemming Larsen, Hanne Høiberg, Rikke Koks Andreasen og  Lissen Jacobsen. Foreningens revisor og revisorsuppleant  Arne Hansen og Poul Hedemann blev ligeledes genvalgt.


Til nyhedsoversigt
  • Se alle