06. februar 2019

Bæredygtig turisme er på vej – langsomt men sikkertIngen af de fire aktører i turismeindustrien mente, at de kunne løse hele klimaproblemet, men alle mente til gengæld, at også små skridt har ret, når verdens klimaudfordringer skal løses. Og at branchen uanset udfordringens størrelse er nødt til at gå foran med et godt eksempel. Det blev sagt på et velbesøgt medlemsmøde i Danske Rejsejournalister torsdag den 24. januar 2019, hvor bæredygtighed var på agendaen. 

I panelet sad Peter Juhl fra Destination Bornholm, Luca Harrasser Burmeister fra C&C Travel, Thomas Friis Rasmussen fra BCD Travel og Kirsten Aggersborg fra Guldsmeden Hotels. Paneldebatten blev styret af formand for Danske Rejsejournalister, Anne-Vibeke Isaksen, og 32 medlemmer af Danske Rejsejournalister var mødt ind. 

I invitationen til medlemsarrangementet stod bl.a.: 

”Klimaforandringer er en af verdens største udfordringer, og rejsebranchen bidrager i høj grad til problemet. Flyrejser, hotelophold, forplejning og aktiviteter medfører CO2-udledning og et stort ressourceforbrug. Men kan rejsebranchen også bidrage til at løse klimaudfordringen? Er bæredygtig turisme overhovedet en mulighed? Eller blot et smart begreb, som rejsebranchen kan stive sin grønne samvittighed af med? Og efterspørger kunderne bæredygtige rejser og hotelophold.”

Fælles for de fire paneldeltagere var en bred enighed om, at bæredygtighed tager tid. Det er ikke noget, man lige klapser af ved et par tilfældige handlinger eller et par smarte formuleringer i en årsrapport eller i en strategi. Det er et langt sejt træk – og har allerede været det – hvor både forbrugere, politikere og turismeaktører skal ind i kampen. Ikke altid lige let, men nødvendigt, som alle fire påpegede. 

Kirsten Aggersborg fortalte bl.a. om Guldsmeden Hotels’ fokus på bæredygtighedsarbejde, at de i følge hende har emnet afspejlet i det meste af det, hotelkæden foretager sig (i København har de fem – og snart seks – hoteller). Hun pointerede, at Green Globe løbende tjekker deres hoteller på mange forskellige målepunkter inden for bæredygtighed, og at certificeringen giver en tryghed, fordi tingene ellers godt kan skride i en travl hverdag. Der skal helst være en relevant myndighed, som løbende hjælper med at tjekke og holde dem til ilden. Hun nævnte også, at det grønne image hos Guldsmeden Hotels er et konkurrenceparameter, når både B2C og B2B-arbejdet gøres. Begge parter er i højere grad begyndt at skele til, at leverandører skal arbejde med bæredygtighed, selvom Rom ikke blev bygget på én dag. 

Nordisk kundedirektør i BCD Travel, Thomas Friis Rasmussen, fortalte, at BCD Travel igennem mange år har haft bæredygtighed med på agendaen i deres strategiarbejde, også selvom det ikke nødvendigvis er det, kunderne vægter højst. Pris er stadig altafgørende. BCD Travel, der bl.a. har vundet guld hos Eco Vadis (verdens førende platform for CSR-vurdering af globale forsyningskæder), vil imidlertid gå foran med et godt eksempel, både i forhold til leverandører, kunder og medarbejdere. Han gjorde klart, at det kan synes paradoksalt, at det store erhvervsrejsebureau anbefaler virtuelle møder som supplement til de mange rejser, men at det ikke desto mindre er vigtigt i deres rådgivning, ligesom andre tips til en bæredygtig rejse gives til kunderne. Thomas Friis Rasmussen pointerede, at svenske virksomheder går endnu mere op i miljøregnskaber, men at de danske virksomheder er på vej, ikke mindst er der sket noget de seneste fem år. 

Luca Burmeister, der er medejer af C&C Travel, sagde blandt andet, at de ikke går så forfærdeligt meget op i certificeringer, men at de har været CO2-neutrale i 3-4 år allerede. Det er bl.a. afstedkommet af at plante palmer på Filippinerne. Han nævnte herudover deres sociale arbejde lokalt på destinationerne, hvor C&C har hjælpeprogrammer og udviklingsprojekter for cirka 1 million danske kroner om året. Det kommer bl.a. skoler og fiskere til gavn, fortalte han. Han fremhævede også, at turismen er en stor vækst- og beskæftigelsesmotor i mange ulande og derfor ikke kun er af det onde. 

Peter Juhl fra Destination Bornholm uddybede Bornholms vision, som lyder: ”Bright Green Island” og en række specifikke Bornholmermål inden for bæredygtighed. Der tales på øen om en bæredygtig bundlinje, som 30 virksomheder derovre har tilsluttet sig (herunder en tredjedel fra turismeerhvervet). Peter Juhl mente, at flere og flere kunder vil efterspørge en ”grøn ferie”, som Bornholm ønsker at give dem, og at de er godt på vej, både på hotelsiden og den gastronomiske scene. 

Den frie debat i salen åbnede bl.a. op for en diskussion af, at kun 2-3 % af klodens miljøpåvirkning kommer fra flytransport, og at mange andre industrier har et langt større CO2-udslip. Og at danskerne i øvrigt udleder promiller i forhold til andre af verdens lande. Kina skulle angiveligt alene stå for 30 % som følge af deres kulkraftværker. Flere af panelets aktører var enige i, at Danmark er så godt som ubetydeligt i det store klimaspil, men at vi alligevel bør gå foran med et godt eksempel. Thomas Friis Rasmussen pointerede bl.a., at det ikke så meget er et spørgsmål om tal, men snarere et holdningsspørgsmål. Peter Juhl supplerede med, at de rent faktisk synes, at det som destination er vigtigt at være grøn, og når udvikler Danmark bæredygtige løsninger og miljøvenlig, grøn teknologi i turismesektoren og andre sektorer, kan det eksporteres. 

Andre spørgsmål fra salen gik på, om kunderne overhovedet efterspørger et fokus på klima og CO2-neutralitet, når rejsen købes. Kirsten Aggersborg fremhævede, at der er sket en ændring de seneste 10 år, og at det for 10 år siden lå meget langt nede på listen. Luca Burmeister fremhævede, at deres miljøaktiviteter og sociale bidrag ikke er afgørende for et salg i sig selv, men at storytelling herom er vigtigt og vinder mere og mere frem. Thomas Friis Rasmussen supplerede, at ”emnet bobler mere og mere hos en del virksomheder, men at prisen stadig er helt afgørende”. 

Da debatten slutteligt faldt på, hvem der egentligt har ansvaret for, at Danmark og turismesektoren opfører sig bæredygtigt i fremtiden, var der bred enighed om, at det politiske niveau er vigtigt at have med; at forbrugere og virksomheder ikke alene kan drive det. Politiske reguleringer er afgørende. Dog mente alle også, at virksomheder og forbrugere bør forholde sig indgående til det og selv tage så mange bæredygtige skridt som overhovedet muligt, f.eks. ved flere togrejser, hvor det er muligt, eller ved færre flyrejser. Paneldeltagerne var også enige om, at presset fra forbrugerne over for virksomhederne vil stige i de kommende år. 


 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle