Medlemsfordele

Vi har medlemsfordele - kontakt sekretariatet for yderligere info.


REJSEFORSIKRING til Medie-medlemmer


Sådan er Medie-medlemmer dækket af Danske Rejsejournalisters kollektive rejseforsikring
Forsikringen er tegnet hos Gouda og kaldes ”Fleks Business Erhvervsrejseforsikring”. Forsikringen træder i kraft den 1. januar 2018 og gælder foreløbig indtil 31.12.2018.

De detaljerede vilkår for forsikringens dækning fremgår af Gouda Forsikringsvilkår nr. 770, som kan ses under dette link: erhverv.gouda.dk.

Med denne forsikring vil du være dækket på alle typer af reportagerejse i alle lande, dog undtaget to krigszoner, Irak og Afghanistan samt enkelte lande i Mellemøsten. Ved rejser til disse lande – kontakt Gouda for tegning af tillægsforsikring.

Forsikringen har et par enkelte undtagelser i dækningen: Den dækker ikke ved udøvelse af professionel sport samt under træning til professionel sport. Den dækker heller ikke, hvis du inviteres som deltager i en videnskabelig ekspedition.

Forsikringen dækker i alle øvrige relevante forhold, herunder skisport, bjergbestigning, faldskærmsudspring – med andre ord i en række aktiviteter, som normalt kræver en tillægsforsikring.

Forsikringen dækker dig også i forbindelse med kombinerede erhvervs- og ferierejser. Forstået sådan, at du eksempelvis har nogle få dages opgave efterfulgt eller indledt af ferieophold på destinationen. (NB: Som rejsejournalist er du principielt på enhver rejse ”på arbejde”!).

Forsikringen dækker også medrejsende ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 24 år.

Forsikringens dækning sker under forudsætning af, at antallet af rejsedage medtages i den opgørelse af rejseaktiviteten, som hvert enkelt medlem forpligter sig til at aflevere til foreningens sekretariat hvert år senest den 15. januar. Første gang den 15. januar 2010.Dækningsoversigt
Den kollektive forsikring dækker dig med følgende summer:
Sygdom og hjemtransport – ubegrænset
Sygeledsagelse – ubegrænset
Tilkaldelse – ubegrænset
Hjemkaldelse – ubegrænsetUlykkesdækning
Ved død: 250.000 kr.
Ved invaliditet: 250.000 kr. (NB: Dækningen træder først i kraft ved 30 procents invaliditet og dækker således ekempelvis ikke ledbåndsskader ved skiløb, som normalt medfører 10 procents invaliditet)
Ved overfald: 500.000 kr.

Bagage er dækket op til 25.000 kr. (beregnet som normalt udstyr inkl. PC og digitalkamera. Professionelt fotoudstyr kræver tillægsforsikring. Kontakt Gouda herom).
Bagageforsinkelse: 3.000 kr.
Flyforsinkelse: 1.000 kr.
Afbestillingsforsikring: 5.000 kr.

Privat ansvar:
Personskade 10 mio kr.
Tingskade: 5 mio kr.
Retshjælp: 100.000 kr.
Sikkerhedsstillelse: 100.000 kr.

Hvert år forpligtes du til at aflevere en opgørelse over din rejseaktivitet, som skal opdeles i rejser i Norden, Europa og/eller Verden. I opgørelsen skal som nævnt medtages de personer, som evt. har været medtaget på den kombinerede erhvervs- og ferierejse, ligeledes fordelt på rejsemål.

Det anbefales, at du printer denne information og opbevarer den sammen med dine øvrige rejsepapirer.
For at få udleveret gyldigt forsikringskort skal du printe nedenstående tekst ud, underskrive brevet og sende det sammen med en frankeret svarkuvert med din postadresse til foreningens kasserer på adressen:
Aage Krogsdam, Egebregnen 13, 4070 Kirke Hyllinge.Tilmelding af forsikring
Se vedhæftede fil for tilmelding af forsikringen.

Tilknyttet fil: Gouda 2014 (29 KB)
 
  • Se alle